Con lăn theo dõi mặt bích đôi

Một cơ thể bao gồm bảy hình trụ sẽ được tạo ra.Chiều rộng và bán kính của bề mặt tiếp xúc của Mặt bích đôi phải đủ lớn để liên kết rãnh chạy qua.Mặt bích đôi được sử dụng như một con lăn theo dõi.Các mặt bích đôi được sử dụng làm con lăn theo dõi được lắp đặt để chịu trọng lượng của xe.Các mặt bích đôi được định vị để giải phóng độ tin cậy bên trong khi xe đang hoạt động.

theo dõi-con lăn-cấu trúc
Wh Chiều rộng trung tâm
Wif Chiều rộng mặt bích bên trong và lỗ trung tâm
Ww Chiều rộng mặt bích và bánh xe bên trong của Hub
Wt Tổng chiều rộng
Rh Bán kính Hub
Rif Bán kính mặt bích bên trong
Rw Bán kính bánh xe
Rof Bán kính mặt bích bên ngoài

Thời gian đăng: 26-07-2022