Chỉ số giá thép Trung Quốc

Hiệu suất mạnh mẽ gần đây của giá thép toàn cầu chủ yếu là do sự phục hồi liên tục của nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu thép tăng dần.Đồng thời, vấn đề dư thừa năng lực sản xuất thép toàn cầu bắt đầu được giải quyết, dẫn đến sản lượng giảm dần và cung cầu trên thị trường dần cân bằng.Ngoài ra, một số quốc gia áp đặt hạn chế nhập khẩu thép cũng khiến giá thép trong nước ổn định.Tuy nhiên, vẫn còn những bất ổn trong xu hướng giá thép trong tương lai.Một mặt, dịch bệnh vẫn tồn tại và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định;mặt khác, các yếu tố như giá nguyên vật liệu và chi phí năng lượng tăng cũng có thể khiến giá thép tăng.Vì vậy, khuyến nghị khi đầu tư, mua sắm sản phẩm thép cần hết sức lưu ý đến kinh tế toàn cầu và biến động giá nguyên liệu, làm tốt công tác quản trị rủi ro.

Thép

Thời gian đăng: 29-05-2023